ARNHEMSE OUDEREN PARTIJ

Onze speerpunten

Voor een kleine fractie – met één raadszetel – is het soms lastig om gehoord te worden in en buiten de Raad, maar wij doen ons best! Wij hebben ook uw steun! En wij horen graag uw mening.  

Armoede

Niet alleen mensen met een uitkering leven soms in armoede, maar ook mensen met een redelijk inkomen, die buiten hun schuld in de financiële problemen zijn gekomen. De gemeente heeft hierin een cruciale rol, omdat vaak ook overheden (Belastingdienst, gemeente, waterschap, CJIB) weinig empatisch zijn.

Woningnood

Wij vinden het onaanvaardbaar dat er nog steeds te weinig sociale huurwoningen in Arnhem zijn. Wachttijden tussen 7 en 12 jaar zijn geen uitzondering. Het is de gemeente die initiatief moet nemen om dit tkort aan goede en goedkope woningen op te heffen.

Eenzaamheid

Er zijn mensen die zich uitgesloten voelen en geen of amper (sociale) contacten met de buitenwereld hebben; soms ook die tevens laaggeletterd zijn .De gemeente heeft hierin een belangrijke taak om eenzaamheid op te sporen en maatregelen te nemen.

Afvalbestrijding

Om zwerfafval en troep bij afvalcontainers te voorkomen vinden wij dat de gemeente weer als vanoudds gratis grofafval moet ophalen. Wij zijn tegen het invoeren van een heffing als je afval aanbiedt bij een afvalcontainer.

Laaggeletterdheid

Wij vinden het erg belangrijk dat de laaggeletterdheid door de gemeente wordt aangepakt. Laaggeletterdheid kan leiden tot eenzaamheid en gezondheidsschade, omdat het lezen van een bijsluiter niet mogelijk of moeilijk is.

Ombudsman

De gemeente is een complexe organisatie. Wij vinden dat er voor burgers en bedrijven een gemeentelijke ombudsman/instituut moet komen, die servicegericht helpt en voorkomt dat een klacht moet worden ingediend. Wat ons betreft is het een onafhankelijk persoon tevens belast met de behandeling van klachten.

Samen

Op 29 april 2020 heeft de raad besloten over burgerparticipatie, inhoudende dat burgers in een vroeg stadium worden betrokken in besluitvorming. Wij vinden het logisch dat burgers meepraten over de inrichting van hun woonomgeving. De periode van informatieavond, waar omwonenden wordt verteld wat er gaat gebeuren, moet verleden tijd worden. Omwonenden dienen serieus mee te praten en te kiezen wat zij willen. De gemeente moet dit uitvoeren. De gemeente is er voor haar inwoners; niet andersom.

Vervoer

Wij vinden dat de gemeente ervoor moet zorgen dat ouderen, vanaf bijvoorbeeld 60 jaar, buiten de spitstijden gratis het openbaar vervoer in de stad mogen gebruiken. Het is een mooie manier om ouderen mobiel te houden, eenzaamheid te voorkomen.

Toegankelijkheid

Openbare gebouwen en winkels dienen goed toegankelijk te zijn voor mensen met een fysieke beperking. In het verlengde hiervan vinden wij het belangrijk dat er voldoende en schone openbare toiletten zijn.

Word lid

Doe met ons mee.
Word lid.

Altijd rekening houden
dat ouderen en mensen een (fysieke) beperking
kunnen blijven meedoen!

Wij zijn een lokale partij en komen op voor de belangen van met name ouderen.

Heeft u een vraag? Mail ons!

Meld u aan

Have A Question?