Aan de start

Vandaag, 21 maart 2022, is officieel de verkiezingsuitslag vastgesteld. Maar liefst 2.390 kiezers hebben het vertrouwen gegeven aan de Arnhemse Ouderen Partij. Helaas mogen wij maar 1 zetel bezetten. Nico Wiggers zal wederom als raadslid en fractievoorzitter optreden en samen met onze fractievolgers de belangen van alle Arnhemmers, die geen voorkeur hebben voor een andere in de raad vertegenwoordigende fractie hebben, dienen.
Zodra bekend is wie deze fractievolgers zijn, zullen wij het op deze site vermelden.Wij gaan na de verkiezingen in de gemeenteraad voorstellen om over de samenstelling van ons dagelijks bestuur (college van burgemeester en wethouders) niet in het geheim besprekingen te voeren. Dus niet in een achterkamertjes om tot een dagelijks bestuur te komen.
Iedereen die in Arnhem woont, werk en/of studeert heeft er recht op om te weten wat er speelt en wie er spelen.  Wij willen daarom een raadsakkoord.

Wij geven ook na de verkiezingen een centrale rol aan ons Burgerforum als adviseur van de fractie. Niet alle zaken staan in ons programma en er komen situaties waarover besloten moet worden.

Iedereen, vanaf 16 jaar, die in Arnhem woont, werkt en/of studeert en zich niet vertegenwoordigt voelt door een andere in de gemeenteraad aanwezige fractie, mag deelnemen aan ons Burgerforum.
Daarmee hebben niet alleen kiezers op 16 maart 2022 eenmalig invloed, maar telt de mening van een ieder, die meedoet, de komende vier jaren.
Burgerforum vergadert negenmaal per jaar en deelnemers hoeven niet altijd aanwezig te zijn; deelname blijft vrijblijvend en onverplicht.

Geef een antwoord