Moties en amendementen

Moties

Wat is een motie?

Een of meer fracties in de gemeenteraad kunnen een bepaalde zaak aan de gemeenteraad voorleggen. Door middel van een stemming bepaalt de meerderheid van de raad haar standpunt. Het kan gaan om slechts het uitspreken van een standpunt, maar ook om het college of de burgemeester te verzoeken iets te doen of te laten. Het is gebruikelijk dat een motie wordt uitgevoerd. Als dat is gebeurd dan deelt het college of de burgemeester dat aan de raad mee.

amendement

Wat is een amendement?

Dat is een wijzigingsvoorstel op een ingediend voorstel. Als het amendement wordt aangenomen, die het voorstel dus aangepast met de aangenomen tekst.

Meld u aan

Have A Question?