Massale beleggershuur in Kronenburg?

Met uitzondering van de SP, PVV, Partij voor de Dieren en de fractie Arnhemse Ouderen Partij vindt de raad dat geen probleem: massale beleggershuur in Kronenburg. Inspraak, of zoals Arnhem Centraal pleegt te duiden “burgerparticipatie” ten spijt. Bewoners van Kronenburg hebben zich inmiddels duidelijk uitgelaten: geen 1.100 woningen toevoegen aan dit toch al zo weinig groene deel van de stad en geen massale huurwoningen. Bij huurwoningen is het verloop meestal aanzienlijk en daarmee is de sociale binding volstrekt anders dan bij koopwoningen. Het is raar om enerzijds te spreken met bewoners en te roepen dat ze serieus genomen moeten worden, maar niet uitspreken dat er geen massale beleggershuur moet komen. De fractie Arnhemse Ouderen Partij noemt dit met dubbele tong spreken. Dat is in de politiek helaas vaker het geval.

Geef een antwoord