Afval in de bak

Steeds weer zien wij dat op bepaalde plaatsen de afvalbakken, dus niet de ondergrondse containers, te klein zijn. De gedachte, van de gemeente Arnhem, dat mensen dan hun afval mee naar huis nemen, blijkt niet in alle gevallen te kloppen. Daarom hebben wij – fractie Arnhemse Ouderen Partij – voor dit onderwerp nogmaals aandacht gevraagd en zullen wij de komende week aan de raad de uitspraak voorleggen – via een motie – om het college te verzoeken op korte termijn afvalbakken op hotspots, dat is waar veel afval wordt aangeboden, een of meer malen per dag te legen of er een grotere afvalbak te plaatsen, met deksel, zodat er voldoende capaciteit is en we niet achteraf de rommel moeten opruimen.
Waar zijn zoal de hotspots? Stadsblokken onder de John Frostbrug, natuurpark Meinerswijk, diverse plekken, parkeerplaats Hannesstraatje en de Markt, op vrijdag en zaterdag.

Andere posts

Meld u aan

Have A Question?