Niet nog meer klimaatsubsidie naar bedrijven etc.

29.01.2020

Betreft:                 Niet nog meer klimaatsubsidie naar bedrijven etc.

Indieners:             SP

Ons punt:            Wij geloven niet in giga investeringen in bij voorbeeld biomassa.

Andere posts

Meld u aan

Have A Question?